Norvagisering og fornorsking

I 1862 ble det for første gang iverksatt et offisielt tiltak for å fornorske stavemåten av importord i norsk. Å gi fremmedord norsk skrivemåte er ikke bare-bare. Hver gang Språkrådet kommer med forslag til fornorsking av importord, blir de møtt med rabiate angrep. Følelsene ligger tjukt utenpå argumentasjonen. Noen vil ha Språkrådet nedlagt.

Vanens makt er stor. I bunn og grunn dreier det seg om at den fornorskede skrivemåten ser rar ut. Og i noen tilfeller feller brukerne av det norske språk sin dom ved ikke å ta de fornorskede formene i bruk. Men som oftest siver de sakte, men sikkert inn – ja, noen ganger går prosessen overraskende fort. Og bra er det.

chauffeur: norvagisering og fornorsking

Faksimile fra avisen Indre Akershus, 19. mai 1925

Et annet viktig arbeid som har pågått i lang tid, er å finne gode avløserord for utenlandske ord, som kollisjonspute i stedet for airbag, etterbarberingsvann i stedet for aftershave, bakrus i stedet for hangover og så videre.

Det er tre måter man kan behandle importord: norvagisering (den importerte formen tilpasses norsk juice/jus), fornorsking (man finner helt nye ord: etterbarberingsvann for after shave og kollisjonspute for air bag) eller man kan la importordet skrives som på originalspråket (callgirl).

Her er en liste over ord som ingen, selv ikke de minst fleksible, vil skrive på den gamle måten:

bureau (byrå)
chaffeur (sjåfør)
chef (sjef)
czaar (tsar)
discussion (diskusjon)
jaloux (sjalu)
interview (intervju)
neutral (nøytral)
orthographie (ortografi)
retouchere (retusjere)
station (stasjon)

Les mer om fornorsking i Helge Sandøy: Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk (2000). Boken er utsolgt fra forlaget, men du kan prøve Antikvariat.net

2 Responses to Norvagisering og fornorsking

  1. Torkel Bjørnson-Langen 14. December 2017 at 16:36 #

    “chef (sjef)” — Eh, du mener “chief” vil jeg anta.

  2. Per-Erik Skramstad 14. December 2017 at 16:43 #

    Nei, Torkel, for en god del tiår siden ble ‘sjef’ skrevet ‘chef’. Se Riksmålsordboken.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics