British Museum og Nedstigningen

Et høydepunkt under London-turen nylig var å vandre omkring blant mumier og masker i British Museum med Arne Nordheims «Nedstigningen» på MP3-spilleren. Det er et verk for resitasjon, sopran, blandet kor, orkester og elektroniske lyder (1980). Stein Mehren leser deler av sitt visjonære dikt «British Museum» på sin vanlige, monotone, messende måte, og i akkurat denne sammenhengen fungerer det perfekt.

«Nedstigningen» er et vidunderlig verk som flere burde lytte til, den perfekte kombinasjon av musikk og dikt. Jeg tillater meg å sitere kort fra Stein Mehrens dikt, som står i samlingen «Den usynlige regnbuen» fra 1981:

En dump smerte. Vi stiger ned i asken av en utbrent sol. Mumie-
samlingene i kjelleren – tidens askerom. Langs veggene, som
tildekkete statuer, forsendelser aldri avsendt, bandasjert for
å dekke skam og forvitring
der, under museets korridorer
med sine trofeer fra fornuftens vunne slag, ligger historiens
morgen, forpuppet i sine kamre. Menneskets lengsel, en vill
smerte, ved navn lengsel, ved navnet død …

Les mer om Arne Nordheim, Stein Mehren eller British Museum.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics