British Museum, Arne Nordheim og Nedstigningen

British Museum

Et høydepunkt under London-turen nylig [2006] var å vandre omkring blant mumier og masker i British Museum med Arne Nordheims «Nedstigningen» på MP3-spilleren. Det er et verk for resitasjon, sopran, blandet kor, orkester og elektroniske lyder (1980). Stein Mehren leser deler av sitt visjonære dikt «British Museum» på sin vanlige, monotone, messende måte, og i akkurat denne sammenhengen fungerer det perfekt.

mumifisert katt i British Museum

Mumifisert katt i British Museum.

«Nedstigningen» er et vidunderlig verk – den perfekte kombinasjon av musikk og dikt. Jeg har vært besatt av dette verket i over 40 år.

Jeg tillater meg å sitere kort fra Stein Mehrens dikt, som står i samlingen «Den usynlige regnbuen» fra 1981:

En dump smerte. Vi stiger ned i asken av en utbrent sol. Mumie-
samlingene i kjelleren – tidens askerom. Langs veggene, som
tildekkete statuer, forsendelser aldri avsendt, bandasjert for
å dekke skam og forvitring
der, under museets korridorer
med sine trofeer fra fornuftens vunne slag, ligger historiens
morgen, forpuppet i sine kamre. Menneskets lengsel, en vill
smerte, ved navn lengsel, ved navnet død …

Murstein med løvemotiv fra Babylon, nå i British Museum.

Murstein med løvemotiv fra Babylon, nå i British Museum.

Les mer om Arne Nordheim, Stein Mehren eller British Museum.

Manuskriptet til Arne Nordheims Nedstigningen finnes i Schøyen-samlingen (The Schoyen Collection), den største private manuskriptsamlingen i verden.

 

Oppdatering januar 2023: Jeg leser at museer i Storbritannia (British Museum, National Museums Scotland og Great North Museum) nå vil  forsøke å unngå å bruke ordet mumie fordi det kan virke dehumaniserende. Jeg spurte ChatGPT om hva den mener og fikk følgende til svar:

«Using the word “mummy” to refer to an ancient Egyptian corpse may be seen as dehumanizing, as it reduces a once-living individual to an object. Alternatives include “ancient Egyptian corpse,” “preserved ancient Egyptian body,” or simply “the body.” It’s important to remember that these people were human beings with their own stories and cultures, and should be treated with respect and dignity.»

En talskvinne for National Museums Scotland i Edinburgh har uttalt: “The word ‘mummy’ is not incorrect, but it is dehumanizing, whereas using the term ‘mummified person’ encourages our visitors to think of the individual.”

 

Blogginnlegget ble først skrevet i 2006 og oppdatert i 2023.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics