Både byggteknisk og byggeteknisk kan brukes

Barentsburg

Det Norske Akademis nylig lanserte ordbok på nettet utgis av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur og Kunnskapsforlaget i fellesskap. Jeg slo opp for å finne ut om det heter byggteknisk uten binde-e eller byggeteknisk. Bokmålsordboka har ikke noe å bidra med her. NAOB-ordboka sier ‘byggeteknisk’ med -e-. Lovverket (Byggteknisk forskrift (TEK17)) og byggebransjen ser ut til å insistere på ‘byggteknisk‘.

Hva gjør man?

Jeg la ut spørsmålet på Twitter. Språkrådet svarer: «Verken «byggteknisk» eller «byggeteknisk» er normert på norsk, men begge variantene finnes i fagordbøker og kan brukes.»

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics