Beskjed i Google Webmaster Tools

Maleri av Ludvig Skramstad

Gratisverktøyet Google Webmaster Tools er av uvurderlig betydning for webredaktører. Med dette får du hjelp av Google til å diagnostisere nettstedet ditt.
Men i dag fikk jeg en melding fra Google som var forvirrende.
Bakgrunnen er at mine informasjonssider om maleren Ludvig Skramstad er blitt flyttet fra en mappe på Skramstad.no til eget domene: www.ludvigskramstad.no. I den forbindelse har jeg selvfølgelig satt opp permanent videresending fra de gamle sidene til de nye, noe jeg alltid gjør ved bytte av domene eller endring av URL-er. Beste praksis – både for brukerne og for SEO – er å sette opp automatisk videresending (såkalt 301 permanent redirect) av side for side, altså at siden med Ludvig Skramstads malerier videresendes til nøyaktig den samme siden med dens nye URL, ikke bare slenge alle brukerne over til forsiden. I en overgangsperiode vil brukerne komme til det gamle nettstedet via søkemotorer og henvisningsnettsteder og da er det viktig at de så glatt som mulig sluses videre dit de vil.
Ludvig Skramstad

Så til meldingen jeg mottok fra Google. Den gikk ut på at jeg, slik Google så det, hadde videresendt fra en ubetydelig side på Skramstad.no til forsiden på www.ludvigskramstad.no, noe Google tolket som 1. at jeg videresendte til en spesiallaget side for smarttelefoner eller (verre) 2. videresendte til en helt irrelevant side. Det jeg fant merkelig ved dette, var at begge sidene i bunn og grunn handlet om Ludvig Skramstad, men siden jeg ikke hadde beholdt denne ubetydelige siden da jeg satte opp det nye nettstedet, valgte jeg å videresende denne – og et par andre ubetydelige sider – til forsiden på det nye domenet. En morsk kommentar fra Google om at videresending til irrelevante sider kunne skade rangeringen, gjorde meg usikker. Kunne virkelig Google tolke denne videresendingen som et forsøk på manipulering, noe det åpenbart ikke var?

Vel, uansett løste jeg det ved å lage en tilsvarende (ubetydelig) side på det nye domenet, for så å endre 301-videresendingen slik at det ble fullt samsvar.
Det er første gang jeg får en slik beskjed. Jeg administrerer for tiden 101 nettsteder i Google Webmaster Tools (dog må det innrømmes at en del er inaktive), og jeg har av praktiske grunner ofte måttet videresende ubetydelige sider på gammelt domene til forsiden på nytt domene uten at dette er blitt bemerket i Google Webmaster Tools.
No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics