George Carlin – fra shell shock til post-traumatic stress disorder

Var Spartacus en frihetskjemper eller terrorist? Forsvarer palestinerne seg, eller driver de bare med terror? Ordene vi bruker for å beskrive ting, kan avdekke eller dekke over, de kan være nøytrale eller ladet. I denne videoen tar komikeren George Carlin for seg utviklingen av begrepene man bruker for å beskrive ekstreme traumer som følge av krig. Nå er dette selvfølgelig satt på spissen for at vi skal le av det, men det er en sannhet i Carlins fremstilling som i det minste kan inspirere oss til å tenke over hvorfor vi bruker akkurat disse begrepene.

Fra shell shock til battle fatigue til operational exhaustion til post-traumatic stress disorder.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics