Ord for skarpretter

I Mikel Hofnagels Opptegnelser, Norske Magasin II s 215 (1. februar 1650) nevnes en Hans Dolleman som blir satt under rådstuen. «Dollmann» er ifølge Else Angstmann, som har tatt for seg alle begreper som er blitt brukt om skarprettere i det tysktalende område, ett av mange ord for skarpretter. Det skal visstnok henge sammen med hebraisk thâlâh ‘henge opp’ og taljone ‘bøddel’.

Dollmann var også på tyvespråk betegnelsen for galgen og hjulet. Dollmanns Teller (bøddelens tallerken) var tyvespråk for hjulet.

Les mer om henrettelser i tidlig nytid (1500- og 1600-tallet) på Gravgaver.no

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics