Smijernskors på norske kirkegårder

Smijernskors, og spesielt de barokke fra slutten av 1600-tallet, er fascinerende gravminner. I visse deler av Sverige og Tyskland var det fra rundt 1600 en omfattende tradisjon med tilvirking av slike gravminner.

Gravgaver.no har jeg listet opp smijernskorsene jeg har funnet og dokumentert og supplert med smijernskors som Anders Bugge omtaler i sin bok “Vore gamle gravminder”.

Lørenskog kirkegård

1000x700-Lorenskog-gravminne-jernkors-20160130-lorenskogkirke_6761

På Lørenskog kirkegård står det et interessant gravminne i smijern fra 1690. Jernkorset er til minne om bygdelensmannen Eskel Eriksøn Hover, også omtalt som Eskil Eriksen (ca. 1635–1690) på Søndre Hauger. Eskil var en velstående mann som eide så vel Søndre Hauger som en del av Nordre Hauger, Bårli og et par utenbygds gårder. Eskil skal ha laget smijernskorset selv, enten til sin egen fremtidige grav eller så var gravminnet tiltenkt en annen. Inskripsjonen lyder: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari».

Eskel Eriksøn Hover var eier og bruker av Søndre Hauger i Lørenskog. Ifølge en kilde i Lørenskog Historielag, var han født på gården Mellom Berger i Aurskog og var gift med datteren på Søndre Hauger, Kjersti Gjestdatter.

Nettstedet Norges kirker beskriver gravminnet slik: “Smijernskors festet med klo over en stensylinder. Vridd stang. 2 tverrarmer med vridd ring om krysset. Fløy med årstall 1690. På den største arm innskrift med versaler: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari». H. ca. 270 cm”

Se flere smijernskors på Gravgaver.no

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics