Titler på gravsteiner

I våre dager er det svært uvanlig å ta med yrkestittel, sivilstand o.l. over navnet på gravsteiner, men det var det ikke i gamle dager. Når vi ser slike titler i dag, er det lett å trekke på smilebåndet, særlig når det brukes ord som har fått en annen betydning eller rett og slett oppleves merkelig. Her har jeg samlet bilder av gravsteiner som har titler som enten er interessante (for noen) eller morsomme.

Gravstøtte jomfru Enebakk

Det er vel tvilsomt om noen ville tituleres som ‘jomfru’ i våre dager. Jeg kommer tilbake til ordet ‘jomfru’ ved en senere anledning.

 

Sandleverandør - gravstøtte

Sandleverandør.

 

titler på gravstøtter: reisende

Tittel: reisende. Synonymer: handelsreisende.

I Riksmålsordboken står det at handelsreisende er en «person som for et fabrikkfirma ell. et handelsfirma (en grossist) reiser rundt til detaljhandlere for å opta bestillinger (jvf. byselger, agent): store handelsreisende med kufferter i jernbeslag (Hams.: Segelf. I, 132)»

Gravstøtte på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

handelsreisende, Stavanger Aftenblad

Stillingsannonse i Stavanger Aftenblad 27. april 1903.

 

 

Gravminnene av jern - Skedsmo kirkegård: Tøger Ludvog Raugtvedt Ingier

Graven til Tøger Ludvig Raugtvedt Ingier (1849-1889) på Skedsmo kirkegård. Gravmæle av jern.

 

På Gravgaver.no finner du mange eksempler på titler på gravstøtter

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics