Gravstein (?) ved Rollag stavkirke

gravstein Rollag stavkirke

Svært gammel gravstein (?) ved Rollag stavkirke. Stenkors, h. 110 cm, br. 80 cm, oppsatt på en liten haug rett ut for nordre vinge. Korset ble funnet ved reparasjonene i 1930 og satt opp på nåværende sted hvor 4 prester som hadde vært bisatt i kjelleren, ble begravet (iflg. lærer Bjørnsrud). Samtidig ble funnet fragment av lignende kors som ble satt opp ved kirkegårdsmuren.

Se flere bilder fra Rollag stavkirke her!

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics