Word-tips: merke tekst med tastene

Hvis du arbeider mye i Word, kan det være en god idé å lære seg hvordan du merker tekst med tastene i stedet for å bruke musa. På den måten kan du unngå muskel- og seneplager.

Alle måtene å merke på tar utgangspunkt i hvor
markøren er plassert i dokumentet. Du må altså først
plassere markøren der hvor merkingen skal starte.

Shift+Home merk til begynnelsen av linjen
Shift+End merk til slutten av linjen
Shift+Ctrl+Home merk til begynnelsen av dokumentet
Shift+Ctrl+End merk til slutten av dokumentet
Shift+Ctrl+pil høyre merk neste ord
Shift+Ctrl+pil venstre merk forrige ord
Ctrl+a merk hele dokumentet
(Ctrl+5 på det numeriske tastaturet gjør det
samme)

Ved å holde Alt-tasten kan du merke områder med
tekst i uavhengig av ord, setning og avsnitt. Hold Alt-tasten nede
samtidig som du drar markøren med musa over ønsket område.Men når har man bruk for det? Spør du meg, så spør jeg deg.

Flere Word-tips finner du på Korrekturavdelingens søsternettsted Word-tips.no

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics