Gruppering av innhold i Google Analytics

Ønsker du å sortere ut en gruppe sider (for eksempel i rapporten Behavior – Site content – All pages) i Google Analytics, kan du bruke følgende fremgangsmåte:

I filteret skriver du mappen du er interessert i å skille ut med (.*?) bak – slik:

/plastisk-kirurgi/(.*?)

Da får du en liste over sider i mappen plastisk kirurgi samt undermapper.

Dette kalles content grouping og kan være nyttig i en rekke tilfeller.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics