Ingen «delete» når man hogger i stein

Rytterstatuen av kong Karl Johan på Slottplassen i Oslo

Rytterstatuen av kong Karl Johan på Slottplassen i Oslo. Foto: Torbjørn Eng

Mange som har strevd med å ferdigstille en tekst i tråd med korrekte språknormer har støtt på problemet med å velge hvilke anførselstegn (sitattegn) som skal brukes. Skal det være vinkler, apostrofer eller kommaer, hevede og/eller roterte, skal de være enkle eller dobbelte?

Her er veksler normene i forskjellige land, og normene har også endret seg over tid. I mange land er det dessuten forskjellige oppfatninger som strides. Så også i Norge, i dag som tidligere. Jeg har skrevet en artikkel om dette på nettstedet Typografi i Norge.

Rytterstatuen av kong Karl Johan på Slottplassen i Oslo illustrerer dette problemet på en gåtefull måte. På den ene sida av sokkelen står det inngravert i granittblokken: «Folkets kjærlighed min belönning». Sitatet er omsluttet av to kommaer nede på skriftlinjen foran, og to apostrofer bak. Ingenting rart med det. Slik har man tidligere sitert på trykk i Norge, men sjelden i dag.

Det gåtefulle for typografi-interesserte er at det i steinen også er gravert to apostrofer i begynnelsen av sitatet. Men disse er ikke forgylt som resten av inskripsjonen. De er fylt igjen med sement, men fortsatt lett synlige.

Rytterstatuen av kong Karl Johan på Slottplassen i Oslo

Hva skjedde med det utviskede anførselstegnet på rytterstatuen av Karl Johan?

Hva kan være forklaringen? Vi vet at det var strid om denne statuen. I Norge var det en sterk opinion for at en norsk kunstner skulle lage den. Kong Karl  IV hadde derimot en foretrukket svensk kunstner, Johan Peter Molin. Men Kongen måtte gi seg, meget mot sin vilje, for den norske stemningen. Den norske kunstneren Brynjulf Bergslien fikk oppdraget. Statuen ble innviet i 1875.

Er det mulig at det bak de to måtene å plassere anførselstegnet på, lå forskjellige nasjonale tradisjoner i Sverige og i Norge? Kan den være at den første plasseringen – apostrofer både først og sist –  ble forkastet i tråd med anti-svenske, nasjonale holdninger i Norge? Dette er spekulasjoner, men jeg vil gjerne leke med denne teorien inntil noen finner en annen forklaring.

Vi innser i hvert fall at man bør ha avklart slike språkdetaljer før man begynner å hogge. Dette er ikke Microsoft Word. «Delete» finnes ikke i denne bransjen. En tilhogget granittblokk på noen tonn kostet nok sitt. For her er feilen «hogget i stein» for evig og alltid.

 

 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics