Wordle og ChatGPT

wordle

Som så mange andre har du sikkert testet både internettspillet Wordle og kunstig-intelligens-chatboten ChatGPT. Begge er blitt svært populære i det siste. Men kan man bruke ChatGPT til å få lavere score i Wordle? La oss teste!

Først ber vi ChatGPT liste opp de ti beste ordene å starte med i Wordle (den originale, engelskspråklige versjonen). Da foreslår ChatGPT disse ti ordene:

 1. “Quintessential”
 2. “Serendipity”
 3. “Supercalifragilisticexpialidocious”
 4. “Xylophagous”
 5. “Floccinaucinihilipilification”
 6. “Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis”
 7. “Loquacious”
 8. “Antidisestablishmentarianism”
 9. “Pseudopseudohypoparathyroidism”
 10. “Flibbertigibbet”

Er dette virkelig ekte ord, er sikkert din første reaksjon når du ser enkelte av disse ordene. Merkeligst ser ordet Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis ut, men det viser seg at det faktisk er et ord som brukes om en lungesykdom som kommer av innhalering av fin aske fra vulkaner. Så neste gang du står på kanten av et av kraterne til Etna, bør du tenke deg om før du trekker pusten dypt.

Men denne listen er ikke til mye hjelp siden ChatGPT åpenbart ikke vet at Wordle-spillet kun bruker fem bokstaver. Så da må vi fortelle dette til vår venn ChatGPT og be om en ny liste. ChatGPT kvitterer med følgende forslag:

 1. “Aegis”
 2. “Bower”
 3. “Cower”
 4. “Giver”
 5. “Hoard”
 6. “Lurid”
 7. “Lurch”
 8. “Lurks”
 9. “Lysed”
 10. “Quiff”

Usikker på om dette virkelig er gode forslag, ber Korrekturavdelingen ChatGPT foreslå ord basert på kunnskap om hvilke bokstaver som brukes hyppigst i det engelske språket.

ChatGPT justerer sin liste og foreslår:

 1. “Ether”
 2. “Lingo”
 3. “Siren”
 4. “Sable”
 5. “Lolly”
 6. “Homer”
 7. “Lunch”
 8. “Lolly”
 9. “Lurch”
 10. “Lurks”

Korrekturavdelingen spør hvorfor akkurat disse ChatGPT foreslår disse ordene og får til svar:

I suggest these words because they are made up of letters that are commonly used in the English language. The letters “E”, “T”, “A”, “I”, “O” and “N” are among the most commonly used letters in the English language and these words are composed of those letters.

“Ether” has two of the most common letter “E” and “T”, “Lingo” has the common letters “L” and “O” , “Siren” has the most common letter “E” and “S”, “Sable” has the most common letter “A” and “S”, “Lolly” has the common letters “L” and “O” and “Homer” has the most common letter “E” and “O”. “Lunch” , “Lolly” , “Lurch” and “Lurks” have the common letter “L” and “U”, “N” and “C” respectively.

OK, men hvilke bokstaver brukes hyppigst i det engelske språket? Korrekturavdelingen ber ChatGPT sortere listen med de hyppigst brukte øverst. Dette er ChatGPTs svar:

 1. “E”
 2. “T”
 3. “A”
 4. “O”
 5. “I”
 6. “N”
 7. “S”
 8. “R”
 9. “H”
 10. “D”
 11. “L”
 12. “U”
 13. “C”
 14. “M”
 15. “F”
 16. “Y”
 17. “W”
 18. “G”
 19. “P”
 20. “B”
 21. “V”
 22. “K”
 23. “X”
 24. “Q”
 25. “J”
 26. “Z”

Hvilken kilde bruker ChatGPT for å lage denne listen? ChatGPT vil denne gang ikke gi noen kilde, noen som er litt merkelig siden den ga en solid kilde på det tilsvarende spørsmålet i en annen sammenheng. ChatGPT svarer:

My knowledge of the frequency of letters in the English language comes from a general analysis of the language and training on large text corpus. However, I do not have a specific source to cite for this information. There are many sources that you can find on the internet that provide letter frequency statistics for the English language, you can use any of those as a reference.

Saken holdes varm for ytterligere undersøkelser!

 

 

 

 

 

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics