Tips: Skjerping av bilder (Unsharp mask)

Nonstop

Når du nedskalerer bilder som skal brukes på web, vil du ofte trenge å skjerpe bildene. Her må du eksperimentere, men dette er standardinnstillinger du kan ha som utgangspunkt i Photoshop eller GIMP eller andre bildebehandlingsprogrammer som har slike avanserte innstillinger:

Mennesker
Amount: 150%
Radius: 1
Threshold: 10

Bymiljø og reiser
Amount: 62%
Radius: 3
Threshold: 2

Til hverdagsbruk
Amount: 85%
Radius: 1
Threshold:4

Hvis bildet i utgangspunktet er uskarpt, vil det muligens ikke være mulig å få det særlig skarpere.

Du ser det tydelig på detaljer som for eksempel øyevipper. Hvis ikke disse er skarpe i originalen, så vil det heller ikke hjelpe å skjerpe bildet i fotoprogrammet.

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics