Mormors Kokoppe-Indpodnings-Attest fra 1904

Kokoppe-Indpodnings-Attest fra 1904

Kokoppe-Indpodnings-Attest fra 1904

Vaksinasjon er like viktig i dag som det var for hundre år siden. Ordet vaksine  kommer fra latinsk ‘vacca’ «ku», ‘vaccinia’ «kukopper» Vaksine er, for å bruke Wikipedias definisjon,  svake eller døde smittestoffer eller toksiner som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen det aktuelle smittestoffet bærer med seg. En vaksine fungerer som et antigen og fører til at kroppen begynner å danne antistoffer. Mens mange vaksiner gir livslang beskyttelse, er det andre som må gjentas, for eksempel vaksinen mot influensaviruset.

Her forleden bladde jeg i familiens papirer og fant min mormors – Dagmar Elfrida Skramstads – Kokoppe-Indpodnings-Attest fra 1904. Det er veldig spesielt å bla i disse papirene, litt vemodig, noen ganger artig. Bevisstheten om at det en gang var et liv skjult bak disse papirene er fascinerende. Det vokser frem en historie, et levd liv, for den som klarer å lese mellom linjene og bruke fantasien litt.

Kokoppe-Indpodningen er af saamegen Vigtighed i alle Lande, at enhver Oplysning om dens Egenskaber og Virkninger bør værdiges største Opmærksomhed.
(Henrik Wergeland i Statsborgeren 6. des. 1835 idet han viser til en «Beretning fra Stadsfysikus Dr. Hopper i Kjøbenhavn»)

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics