Legeforeningen med tiltak for bedre folkehelse

Det er et faktum at personer med kraftig overvekt og fedme statistisk sett har økt risiko for type 2 diabetes, sykdommer i galleveiene, pustestopp om natten (søvnapnè), hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft hos menn.

Nylig har Legeforeningen foreslått tiltak de mener vil bidra til en bedre folkehelse:

  • Det må innføres differensiert momssystem på sunne og usunne matvarer. Momsen på frukt og grønt må fjernes. Avgiften på sukker og sukkerholdige varer må økes.
  • Det må innføres skjerpede retningslinjer for markedsføring av usunn mat overfor barn og unge. Matvarer må merkes så det blir enkelt å velge sunt.
  • Det må innføres et generelt forbud mot transfett i matvarer solgt i norsk dagligvarehandel.
  • Gratis frukt og grønt hver skoledag må innføres for alle elever i grunnskolen og finansieres med øremerket tilskudd.
  • Helsetjenesten må styrke sin ernæringskompetanse, blant annet ved individuelt tilpassede kostholdsråd.

Listen, som Vårt Land siterer, ble vedtatt av sentralstyret i Legeforeningen 23. august.

Ettersom fedme er en kronisk sykdom, utvikles symptomene gradvis. I tidlige stadier kan fedme gjøre det vanskelig å gå, gi ryggproblemer, forårsake tretthet, hudsykdommer og kortpustethet. Ubehandlet fedme har en tendens til å forverres. Når fedmen blir ekstrem, kan den føre til livstruende sykdommer, såkalt komorbiditet, som diabetes type-2, høyt blodtrykk, visse kreftformer, høye kolesterolverdier og søvnapné. Risikoen for en tidlig død av en rekke sykdommer øker i takt med økt BMI. Risikoen for tidlig død vil være høyere jo lenger du har hatt fedme. I tillegg forbindes fedme med redusert livskvalitet. Mange personer med fedme møter ofte fordommer og diskriminering, og de blir deprimerte, kommer i forsvarsposisjon og kan ikke leve livet fullt ut.

For noen er slankeoperasjon den beste løsningen. Det er imidlertid viktig å understreke at slankeoperasjon ikke bare dreier seg om å gå ned i vekt. Det er ingen lettvint løsning. Kirurgi kan forbedre pasientens totale helsesituasjon og livskvalitet dersom man samtidig velger en sunnere livsstil.

– Pasientene har tenkt på operasjon som en mulighet i mange år før de tar kontakt. Da skal de ikke møtes med at de må fortjene å få operasjon, sier overlege Carl Fredrik Schou i et intervju.

 

 

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics