Første tur til Gotland

Jeg klarer ikke å redegjøre for hvordan jeg har  kunnet unngå å dra til Gotland før i sommer, men slik er det altså. Og nå er jeg blitt fullstendig frelst! Det er selvsagt øyas fantastiske historie som først og fremst vekker min interesse, med 91 middelalderkirker bygd mellom ca 1100 og 1350. Gotlands Museum i Visby var et meget informativt og rikholdig museum; her var det spesielt bildesteinene fra ca 400-600 e.Kr. som imponerte.

Her er noen bilder som jeg håper gjenspeiler litt av min begeistring.

 

bildestein gotland

Detalj av bildesten (400-600 e.Kr.) funnet ved Havor (Hablingbo). Steinen står i Gotlands Museum i Visby.

 

 

bildestein gotland

“Rodvisl och Rodälv de läte resa stenarna efter (sina) tre söner. Denna efter Rodfos. Honom sveko valaker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom.” (Runesten fra 1000-tallet.) Gotlands Museum i Visby.

 

krusifiks Öja, Gotland

Dette krusifikset fra Öja kirke er et av de mange triumkrusifiksene på Gotland.

 

 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics