Joomla-tips: Bildetekster i Joomla (CMS)

Joomla-logo

Tips til Joomla-brukere: Noen ganger trenger man bildetekster under bildene. Dersom du bruker JCE Editor Pro i Joomla 3.X, kan du aktivere en verktøyknapp (button) som fikser dette:

Components – JCE Editor Pro – Editor Profiles – Default

Joomla-tips: captions (bildetekster)

… og så drar du inn verktøyknappen for bildetekster etc.

 

 

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics