H.A. Tvedt: Språkets løse fugler

Cover Språkets løse fugler

En kamerat fra forlagsbransjen, Hans Andreas Tvedt, har i lang tid gledet språkinteresserte med bloggen Klisjeer.no. Her publiserer han resultatene fra nitid etterforskningarbeid om ord og uttrykks opprinnelse. Nå har han samlet en del av artiklene i boken Språkets løse fugler – en røff guide til faste uttrykk og utslitte fraser.

Det har opp igjennom årene kommet en jevn strøm av bøker som tar for seg etymologi i vid forstand. Mine favoritter har vært Johan H. Rosbach: Levende ord – etymologi for alle, Kjell Ivar Vannebo: Katta i sekken og andre uttrykk og Sverre Klouman: Moro med ord. Alle disse inneholder mye spennende informasjon, men de har alle den svakheten at de i liten grad refererer til kilder. Tvedts Språkets løse fugler befinner seg i en helt annen akademisk divisjon. Han er grundig med å oppgi kilder. Selv gleder jeg meg spesielt over at det finnes andre som har Matthias Moths ordbok (1686-1719) og Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700) som kompass her i livet.

Bøker om ord og uttrykk

Språkets løse fugler kan du lese mer om her!

Eller her: Klisjeer.no

 

 

 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics