Nonnefis og nonnefjert

En rekke kaker og andre bakverk hadde i eldre tid navn som kunne assosieres med kjønnsorganer eller det nedre fordøyelsessystemet. Nonnefis (da. æbleskive) er et eksempel. Ordet er nedtegnet i Mathias Moths (ca. 1647-1719) håndskrevne ordbok. Nonnefjert et annet. Fettfugl ble flere steder i Danmark uttalt «fittfugl». Opprinnelsen til disse uttrykkene er ukjent. Har noen av disse grovkornede bakverkuttrykkene overlevd?

Du finner ordene i onlineutgaven av Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog

En faksimileutgave er tilgjengelig her: Otto Kalkars Ordbog til det ældre danske sprog

Les mer om æbleskive (nonnefis) i den danske Wikipedia

 

Språk: Ord og uttrykk

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics