Ludvig Holberg og rettskrivning

Holberg og rettskrivning

Da Per Egil Hegge startet sin språkspalte i Aftenposten, fikk han så mange språkspørsmål at han ble folkesky. Rettskrivning er viktig. Språket er et middel til å formidle et budskap. Jo mer støy det er i kommunikasjonsprosessen, jo større er faren for at avsenderens budskap ikke når frem. Støy i denne sammenheng kan være så mangt. Det kan være dårlig layout, dårlig utformete nettsider, dårlig språk, et språk med altfor mange fremmedord og så videre. Mange trykkfeil eller skrivefeil bidrar også til å undergrave budskapet. Det er som når en skuespiller ikke husker replikkene sine, eller stadig forsnakker seg og må si ting på nytt. Det tar ikke lang tid før man da blir mer opptatt av når neste feil kommer, enn av innholdet i fremføringen.

Enkelte tror de er individualister når de opererer med en rettskrivning basert på et privat regelverk. Ingen skal komme her og fortelle dem hvordan de skal skrive, nei!

Ludvig Holberg skjønte hvor viktig det er med en felles rettskrivning. Jeg gjør derfor hans ord til mine, og anbefaler alle å følge offisiell rettskrivning, slik den er nedfelt i de offisielle ordbøkene. Det kan vel hende man av rasjonelle eller irrasjonelle grunner reagerer på skrivemåten av enkelte i ordboken, men i det lange løp er vi alle tjent med at vi har et felles utgangspunkt når vi skal kommunisere med hverandre.

Jeg vilde ønske, at en eller anden, som seer dybere udi disse Ting, vilde for Alvor tage sig for at remedere den Misorden, hvorover vi af Fremmede saa ofte hører ilde, thi hvad kand være hæsligere end at enhver skriver og bogstaverer ligesom det falder ham ind? Om visse autoriserede Mænd tage sig for at give ortografiske Regler, vilde jeg være den første at rette mig derefter, endskiønt jeg, efter mit Tyke, kunne give bedre Raison til en og anden Ting: Thi ligesom det er bedre at leve under harde Love end under Anarchie, saa er det smukkere at alle skrive paa en Maade, skiønt mindre bequem, end at enhver bogstaverer ligesom han faar Indfald til. (Ludvig Holberg: Orthografiske Anmerkninger, 1726)

 

Holbergs Orthografiske Anmerkninger
Les mer om Holberg på Wikipedia
Oversikt over Holberg-sider på Internett
Rettskrivning og tegnsetting: Korrekturavdelingen

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics