Dødsannonser i gamle dager

dødsannonse 1891

“Dødsbudskabet bedes modtaget kun paa denne maade.” (Dagbladet, 1891)

 

dødsannonse

“… døde stille idag Kl. 2½” (Aftenposten, 1908)

 

dødsannonse Aftenposten, 1908

“… efter flere Aars Lidelser” (Aftenposten, 1908)

 

dødsannonse Aftenposten 1918

Dødsannonse fra 1918. “Døde lykkelig idag, 29½ aar.” (Aftenposten, 1918)

 

dødsannonse 1874

Dødsannonse fra 1874. “Hensov stille og tilfreds […] i en Alder av 23½ Aar.” (Bergens Adressecontoirs Efterretninger, 1874)

Lenker om gravminner

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics