Opphetet diskusjon om et mellomrom

3korrSporsmaal3Korrekturavdelingens side om bruk av spørsmålstegn i norsk tillot jeg meg å hevde at dette var et ukontroversielt tegn. Det er sjelden folk havner i opphetet diskusjon om bruk av spørsmålstegn. Men nylig har det vært en opphetet debatt på et nettforum – ikke om selve spørsmålstegnet, men om det skal være mellomrom foran tegnet eller ikke.

I den grad mitt råd teller: Det skal ikke være mellomrom før et spørsmålstegn.

(Innlegget sto opprinnelig på bloggen Med andre ord)

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics