Slankeoperasjoner og ringvirkninger

Gastric sleeve. Kikkhullsoperasjon.

Slankeoperasjon er ingen kjapp og enkel løsning. Pasienten må gjøre store endringer. Uvaner i matveien og aktivitetsnivå må endres. Den første tiden etter operasjonen må den opererte selvfølgelig ta en del hensyn i forhold til kostholdet, for eksempel spise flytende og most mat. Supper kan resten av familien spise, for ikke å snakke om yoghurter og smoothier. Etter hvert kan den opererte spise tilnærmet normalt både i forhold til type mat og måltidsstørrelser. Mor eller fars operasjon er en fin anledning til å innføre nye gode vaner for hele familien; det vil alle tjene på.

Det er en stor fordel om hele familien er positivt innstilt til operasjonen og alt som følger med, slik at den opererte får gode støttespillere. Da er det større sannsynlighet for at operasjonen blir en suksess og gir et varig resultat.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics