Slankeoperasjoner og ringvirkninger

Gastric sleeve. Kikkhullsoperasjon.

«Må hele familien legge om kostholdet?» spurte jeg mens jeg sto i døråpningen. Forleden dag hadde jeg en samtale med pasientkoordinator for slankeoperasjoner ved Volvat Majorstuen, Hanne-Berit Kielland, om hvordan en slankeoperasjon påvirker de nærmeste. Vi har i mange år jobbet sammen – først i Teres Colosseum (Colosseumklinikken), så Aleris og nå i Volvat. Mange tror at en slankeoperasjon er en lettvint quick fix, men det er så langt fra sannheten som det kan bli. For det første er det et svært vanskelig valg; selv om alvorlige komplikasjoner er svært sjelden å opplevde, er det et stort inngrep. Jeg har selv vært med på en operasjon der Carl Fredrik Schou utførte en gastrisk sleeve. Det er kikkhullskirurgi det går i nå til dags. Jeg husker det var spesielt fascinerende å se hvorledes magesekken ble klippet opp og “sveiset” sammen av samme instrument (tror den blir kalt “stapler”) – så å si samtidig! Men, altså, slankeoperasjon er ingen kjapp og enkel løsning. Pasienten må gjøre store endringer. Uvaner i matveien og aktivitetsnivå må endres. Den første tiden etter operasjonen må den opererte selvfølgelig ta en del hensyn i forhold til kostholdet, for eksempel spise flytende og most mat. Supper kan resten av familien spise, for ikke å snakke om yoghurter og smoothier. Etter hvert kan den opererte spise tilnærmet normalt både i forhold til type mat og måltidsstørrelser. Mor eller fars operasjon er en fin anledning til å innføre nye gode vaner for hele familien; det vil alle tjene på, sa Hanne-Berit, som har hjulpet flere hundre pasienter og pårørende gjennom prosessen.

Det er en stor fordel om hele familien er positivt innstilt til operasjonen og alt som følger med, slik at den opererte får gode støttespillere. Da er det større sannsynlighet for at operasjonen blir en suksess og gir et varig resultat. Hanne-Berit ser altså positive ringvirkninger for alle, også pårørende, i stedet for begrensninger. For mange familier kan valget bli et godt helsevalg for alle!

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics