Rekordår for Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

Under koronapandemien har mange opplevd en oppblomstring i spiseforstyrrelsessymptomer som følge av brutte rutiner og stengte tilbud, og pårørende har opplevd økt bekymring for sine nære. Behovet for et gratis lavterskeltilbud har derfor vært viktigere enn noensinne.

Årets statistikk viser at den landsdekkende interesseorganisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) nok en gang har et rekordår i antall henvendelser, med økning i alle rådgivningskanaler. Til sammen har ROS besvart over 10.000 rådgivningshenvendelser i 2020. Bare i november hadde ROS 515 henvendelser på chat, noe som tilsvarer en økning på 78 % sammenlignet med i fjor. Pågangen har vært spesielt stor i høst, og særlig fra barn og unge. I 2021 blir derfor målet å sikre stabil drift av de lokale sentrene og unngå ventelister.

Her kan du lese mer om hva ROS tilbyr

Her kan du lese om spiseforstyrrelser

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics