Overvekt og fedme

Overvekt og fedme er et stort helseproblem i den vestlige verden. Noen vil si at det er et av det moderne samfunnets største utfordringer. Dessverre er det slik at utviklingen av fedmeepidemien heller ikke er positiv. Norge er blant landene i Europa som har hatt størst økning av personer med fedme. Andelen av befolkningen med fedme (det vil si med en BMI-verdi høyere enn 30) har økt med hele 44 prosent de siste 20 årene.

Høy BMI medvirker til omtrent 2800 dødsfall årlig i Norge og er en medvirkende årsak til mange sykdommer, som for eksempel hjerte-kar-sykdommer, diabetes og andre kroniske sykdommer.

I Norge er det i dag ca. 1 million mennesker med fedme. Dette utgjør hele 23% av den totale befolkningen i Norge.

Fordi fedme i seg selv utgjør en alvorlig helserisiko er det også et naturlig satsningsområde i helsevesenet. Mellom 1000 og 1500 personer med alvorlig fedme gjennomgår hvert år fedmereduserende kirurgi i Norge, i tillegg er det stadig flere overvektige som lykkes med imponerende vekttap med hjelp av nye og effektive medisiner.

Kilde: Marius Solli-Nilsen (kollega ved Akademikliniken i Oslo)

Illustrasjonsbildet er laget på Instantart.io

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics