Gravminne i smijern fra 1690 (Lørenskog kirkegård)

1000x700-Lorenskog-gravminne-jernkors-20160130-lorenskogkirke_6761

På Lørenskog kirkegård står det et interessant gravminne i smijern fra 1690. Jernkorset er til minne om bygdelensmannen Eskel Eriksøn Hover, også omtalt som Eskil Eriksen (ca. 1635–1690) på Søndre Hauger. Eskil var en velstående mann som eide så vel Søndre Hauger som en del av Nordre Hauger, Bårli og et par utenbygds gårder. Eskil skal ha laget smijernskorset selv, enten til sin egen fremtidige grav eller så var gravminnet tiltenkt en annen. Inskripsjonen lyder: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari».

Eskel Eriksøn Hover var eier og bruker av Søndre Hauger i Lørenskog. Ifølge en kilde i Lørenskog Historielag, var han født på gården Mellom Berger i Aurskog og var gift med datteren på Søndre Hauger, Kjersti Gjestdatter.

Nettstedet Norges kirker beskriver gravminnet slik: “Smijernskors festet med klo over en stensylinder. Vridd stang. 2 tverrarmer med vridd ring om krysset. Fløy med årstall 1690. På den største arm innskrift med versaler: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari». H. ca. 270 cm”

 

1000x700-Lorenskog-gravminne-jernkors-20160130-lorenskogkirke_6748

På den bevegelige «værhanetoppen» av gravminnet står årstallet 1690, som enten viser til året jernkorset ble laget eller året Eskel Eriksøn Hover døde. Siden det regnes som sikkert at det er Eskel Eriksøn Hover selv som har laget gravminnet, er det etter min mening sannsynlig at han laget det ferdig i 1690 og døde 31. januar 1691.

 

 

1000x700-Lorenskog-gravminne-jernkors-det-20160130-lorenskogkirke_6745

“SALIG MAN ESKEL (Eskild) SOM DØE DEN 31 IANVARI.” Detalj av gravminnet ved Lørenskog kirke.

Omtrent 150 år før dette gravminnet ble laget, anbefalte presten Peder Palladius følgende: «Udvælg dit Lejested heller i Dag end i Morgen, efterdi at vi haver ingen Brev paa vort Liv.» (Peder Palladius: Visitatsbogen (1543)) I denne boken gir han også kirkene i sognet han ledet, instrukser om hvordan de skulle skjøtte gravlundene.

 

Legg gjerne igjen en kommentar hvis du sitter på mer informasjon!

Flere gravminner

 

 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Web Analytics