Gravminner på Skedsmo kirkegård

kalkstensplate gravminne skedsmo

Kalkstensplate som for tiden ikke er tilgjengelig for publikum, men som burde vært anbrakt i kirkens våpenhus eller et annet sted slik at alle kunne få se det. Gravminne over foged Michel Christensen. En del av platen er dessverre murt inn som terskel i skipets gjenmurte sydportal.

Platen har beslagornamentikk og dødssymboler samt evangelistsymboler i hjørnene.

«Sad [?] ofver Follug Leen End og Nedre Romerige 1628 Blef os vor 1 Barn Maren i tillige 31 ia 1630 af Gud gived. . . . etter mig 13 octobris 1630 ryktis herfra til Himmerig 18 octobris Der ævig vi som her med taare tog afsched samlis i glædens skare».

Bredde 125 cm.

 

smijernskors, våpenhuset Skedsmo kirke

Gravminne av smijern i Skedsmo kirke. Smijernskorset er hengt opp i våpenhuset for å beskytte det mot vær og vind.

 

støpejern gravminne Skedsmo kirke

Nærbilde av smijernskorset i Skedsmo kirke.

 

Gravminner på Skedsmo kirkegård

Kilde: Norgeskirker.no

Ved kirkegårdsmuren nord og syd for hovedinngangen står bruddstykker av en kalksttensplate over foged Michel Christensen (Skedsmo II, s. 67 samt Morgenbl. 1930 nr. 380). Videre er en del av platen murt inn som terskel i skipets gjenmurte sydportal. Platen har beslagornamentikk og dødssymboler samt evangelistsymboler i hjørnene. Bredde 125 cm. Av innskriften leses: «Sad ofver Follug Leen End og Nedre Romerige 1628 Blef os vor 1 Barn Maren i tillige 31 ia 1630 af Gud gived. . . . etter mig 13 octobris 1630 ryktis herfra til Himmerig 18 octobris Der ævig vi som her med taare tog afsched samlis i glædens skare».

Marmorplate (Gjellebekk) over kjøpmann Jens Schuitz 1720-179… Profilert kant Blomstermotiv i hjørnene. 158 x 96 cm.

Smijernskors som tidligere skal ha stått på Asak kirkegård (Skedsmo I, s. 97). Rikt utbrodert, med ring i krysset og små tverrarmer på korsarmene. Innskrift med versaler på den store korsarm: «Med sin k fader Peder Christoph sin moders s Maren Niels d fædris grafsted til ære set af / Her Niels Peders Guds ords tiener til Trøgstad med sin k hustru Berte Nielsdate[r Muus]». På en av tverrammene leses «1654». (Korset ble reist over Maren Nielsdtr. , som døde på Brånås 1654, av sønnen, Niels Pedersen Brunov som var prest i Trøgstad, gift med Berthe Nielsdtr. Muus, og hans far, lensmann Peder Christophersen Jølsen. (Jfr. N Slektshist. tidsskr. XVIII, s. 296 f. Se også Norsk personalhist. Tidsskr. I, s. 230, 232.) Korset må være reist mellom 1664 da Niels Pedersen og Berthe Nielsdtr. ble gift og 1667, da hun døde. 136×99 cm.

Bauta fra 1904 over Eidsvoldsmannen Peder Blankenborg Prydz.

 

1000x700-gravminne-skedsmo-20160211-skedsmo_6945

Disse spesielle gravminnene av jern befinner seg på Skedsmo kirkegård.

1000x700-gravminne-skedsmo-20160211-skedsmo_6955

Graven til «provstinde» Sara Charlotte Ingier, født Ording, på Skedsmo kirkegård.

Tøger Ludvig Raugtvedt Ingier - gravminne av jern på Skedsmp kirkegård

Graven til Tøger Ludvig Raugtvedt Ingier (1849-1889) på Skedsmo kirkegård. Gravmæle av jern.

 

Flere gravminner

, , , ,

Ingen kommentarer enda

Legg igjen en kommentar

click tracking